|

БФРС участва активно в срещата с ИАРА

На 18 април представители на ръководството на БФРС взеха дейно участите в срещата с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, която се проведе в Тракийския университет в Стара Загора. От страна на федерацията присъстваха председателят Георги Михайлов и членът на УС Ивайло Христов. До изпълнителния директор на ИАРА д-р Николай Георгиев беше друг от управата на БФРС доц. д-р Галин Николов като представител на Аграрния факултет към образователната институция.

Първата част на срещата беше с представители на аквакултурни стопанства, а втората се посвети изцяло на любителския риболов и се проведе с представители на сдружения с нестопанска цел. Засегнати бяха темите за управлението на рибните ресурси за любителски риболов, забраната за задържане на улов, както и предложения за промени в нормативната уредба.

Като организация с над сто членуващи в нея клуба по спортен риболов, БФРС представи за разискване общо 9 точки. Федерацията предложи любителският риболов да се раздели в отделен закон от този за аквакултурите, а в него да се въведе и понятието „спортен риболов“. Друга важна тема, повдигната от БФРС, беше за сътрудничеството между ИАРА и всички НПО-та, ангажирани с риболова. В тази връзка предстои да бъде подписан меморандум между ИАРА и БФРС, която да помага с доброволци на агенцията при опазването на рибата от бракониерите и надзора на водоемите.

Обсъдена беше и темата със зарибяването на водоемите за любителски риболов. Всеобщо беше мнението, че в момента зарибяването, което се извършва от търговците, издаващи риболовни билети, се прави без никаква експертиза. Изборът на видовете риби от търговците и водоемите за зарибяване се извършва най-често дори без консултация със специалист ихтиолог. В тази връзка беше предложено парите да отиват в обща набирателна сметка, и зарибяването да се осъществява по общ план.

Решено беше и да се пристъпи към облекчаване на процедурата за въвеждане на режим „хвани и пусни“ във водоемите. Повдигнат беше и въпросът за отдаване на участъци от реки за управление на рибните ресурси в тях от сдруженията. България е една от малкото страни в Европа, където няма подобна възможност, и това съвсем скоро трябва да се промени.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor