|

БФРС ще сключи договор с Тракийския университет

Ръководството на БФРС проведе среща с ректора на Тракийския университет в Стара Загора доц. д-р Добри Ярков, на която бяха поставени основите на сътрудничеството между федерацията и висшето учебно заведение. Предстои да бъде сключен договор за съвместна дейност, като в ТУ ще бъде разкрита дисциплина „Спортен риболов“. Учебният процес в нея ще касае зарибяването, отглеждането и храненето на рибата, и всичко друго, свързано с рибовъдството. Срещата беше проведена с УС на БФРС, в присъствието и на изпълнителния директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов.

Това е втора подобна инициатива на БФРС с висшите учебни заведения, след като преди година в НСА бе организиран курс за инструктори по спортен риболов. Първият випуск от него вече получи дипломите си, а вторият курс ще стартира в началото на 2021 г.

Управителният съвет на БФРС прие спортните и финансови отчети на всички председатели на секции за спортно-състезателната 2020 г. Предстои те да бъдат качени в електронен вид на сайта на федерацията.

Обсъдена беше и предстоящата работа с децата и юношите през 2021 г. Взе се решение по случай 1 юни да бъдат организирани състезания за подрастващи в няколко града. За целта БФРС ще отдели от бюджета си 5000 лева.

Прие се решение да бъде създадена национална съдийска колегия по спортен риболов. Тя ще отговаря за подготовката на съдиите, организацията на съдийството във всички дисциплини, както и за механизма на изготвяне на резултатите от състезанията. Проектът за сформиране на колегията ще бъде изготвен от члена на УС Ангел Стаменов.

Ръководството на БФРС реши още, че ще излезе със становище относно отдаването на рибните ресурси за управление. В него ще се настоява да бъдат въведени ясни и точни критерии кой има право да получава за управление въпросния ресурс, и то да бъде ясно и точно дефинирано.

Във връзка с пандемията и финансовите затруднения на някои клубове УС на БФРС реши още, че клубовете ще имат право на разсрочено плащане на членския внос за 2021 г. Първата вноска от 50% трябва да бъде направена до 15 декември, а останалите 50% – до 15 февруари. Таксите за участие в отделните дисциплини трябва да бъдат платени до края на март 2021 г.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor